Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol

Text návrhu vyhlášky:  Základní školy - vyhláška

Důvodová zpráva:  Základní školy - důvodová zpráva

Vytisknout