Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

N á v r h

 

Obecně závazná vyhláška

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne ......2018 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy obecně závazné  vyhlášky  č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 11/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č.  29/2002 Sb.  hl.m. Prahy,  obecně  závazné  vyhlášky č. 1/2003  Sb.  hl.m.  Prahy, obecně závazné  vyhlášky č.  2/2003  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 4/2004  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005  Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 3/2007  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 6/2007  Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 4/2008  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 6/2008  Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2009  Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 2/2009  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 3/2009  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 8/2009  Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 9/2009 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2009 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 17/2009  Sb. hl.m. Prahy,  obecně  závazné  vyhlášky  č. 22/2009  Sb. hl.m. Prahy,

obecně  závazné vyhlášky č. 1/2010  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl.m. Prahy, obecně   závazné  vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl.m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 8/2010 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2010 Sb. hl.m. Prahy, obecně  závazné  vyhlášky č. 2/2011 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 Sb. hl.m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 4/2011 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2011 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb. hl.m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 23/2011 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně  závazné  vyhlášky  č. 6/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 13/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 20/2012 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 4/2013  Sb. hl.m.  Prahy, obecně  závazné  vyhlášky  č. 6/2013 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č.  8/2013  Sb. hl.m.  Prahy, obecně  závazné  vyhlášky č. 12/2013 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 15/2013  Sb.  hl.m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2013 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č.  3/2014  Sb.  hl.m. Prahy,  obecně  závazné vyhlášky  č. 4/2014  Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné  vyhlášky  č.  7/2014  Sb. hl.m.  Prahy,  obecně  závazné  vyhlášky  č. 8/2014 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č.  9/2014  Sb.  hl.m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č.  21/2014  Sb.  hl.m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 2/2015  Sb.  hl.m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 Sb. hl.m Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 4/2015  Sb. hl.m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 6/2015 Sb. hl.m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2015 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 11/2015  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č.  4/2016  Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č.  8/2016  Sb. hl.m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky 11/2016 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné  vyhlášky  č. 12/2016  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 15/2016 Sb. hl.m. Prahy,

obecně závazné  vyhlášky  č. 16/2016  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky    č.  3/2017   Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 5/2017  Sb. hl.m. Prahy,

obecně závazné   vyhlášky  č. 8/2017  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky  č. 12/2017  Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2017 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č.  18/2017  Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné  vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

„Řepy  342/6  2721

Řepy  1234/69  958

Řepy  1234/78  171

Řepy  1234/80  455

Řepy  1234/82  331

Řepy  1234/89  81

Řepy  1234/91  103

Řepy  1234/95  417

Řepy  1234/138 (id. 55/64)  127

Řepy  1238/1  2503

Řepy  1238/6  192

Řepy  1238/7  194

Řepy  1238/15  48

Řepy  1238/16  49

Řepy  1238/17  34

Řepy  1238/18  28

Řepy  1238/19  42

Řepy  1238/21  41

Řepy  1238/22  1011

Řepy  1238/23  264

Řepy  1238/24  67

Řepy  1238/26  66

Řepy  1238/28  80

Řepy  1238/29  79 

Řepy  1238/32  43

Řepy  1238/33  46

Řepy  1238/35  36

Řepy  1238/38  29

Řepy  1238/43  822

Řepy  1238/46  603

Řepy  1238/49  81

Řepy  1238/50  82

Řepy  1238/51  3039

Řepy  1238/52  51

Řepy  1238/53  50

Řepy  1241/34  10

Řepy  1241/36  474

Řepy  1241/37  40

Řepy  1241/39  123

Řepy  1241/40  105

Řepy  1241/43  520

Řepy  1241/44  29

Řepy  1241/49  19

Řepy  1241/50  46

Řepy  1241/51  47

Řepy  1241/53  33

Řepy  1241/54  22

Řepy   1241/55  95

Řepy  1241/56  127

Řepy  1241/57  528

Řepy  1241/58  153

Řepy  1241/59  198

Řepy  1241/61  135

Řepy  1241/62  167

Řepy  1241/64  114

Řepy  1241/67  234 

Řepy  1241/68  20

Řepy  1352/5  45

Řepy  1352/98  14

Řepy  1352/190  104

včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

2. V příloze č. 10 se za bod 220 vkládá bod 221, který včetně nadpisu zní:

„221. Městská část Praha 17

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat.území  parc.č.  výměra (m2)  č.pop.

Řepy  342/6  2721

Řepy  1234/69  958

Řepy  1234/80  455

Řepy  1234/89  81

Řepy  1234/91  103

Řepy  1234/95  417

Řepy  1234/138 (id. 55/64)  127 

Řepy  1238/1  2503

Řepy  1238/6  192

Řepy  1238/7  194

Řepy  1238/15  48

Řepy  1238/16  49

Řepy  1238/17  34

Řepy  1238/18  28

Řepy  1238/19  42

Řepy  1238/21  41

Řepy  1238/22  1011

Řepy  1238/23  264

Řepy  1238/24  67

Řepy  1238/26  66

Řepy  1238/28  80

Řepy  1238/29  79 

Řepy  1238/32  43

Řepy  1238/33  46

Řepy  1238/35  36

Řepy  1238/38  29

Řepy  1238/43  822

Řepy  1238/46  603

Řepy  1238/49  81

Řepy  1238/50  82

Řepy  1238/51  3039

Řepy  1238/52  51

Řepy  1238/53  50

Řepy  1241/37  40

Řepy  1241/39  123

Řepy  1241/40  105

Řepy  1241/43  520

Řepy  1241/44  29

Řepy  1241/49  19

Řepy  1241/50  46

Řepy  1241/51  47

Řepy  1241/53  33

Řepy  1241/54  22

Řepy   1241/55  95

Řepy  1241/56  127

Řepy  1241/57  528

Řepy  1241/58  153

Řepy  1241/59  198

Řepy  1241/61  135

Řepy  1241/62  167

Řepy  1241/64  114

Řepy  1241/67  234 

Řepy  1241/68  20

 

b) Městská část Praha 17 není oprávněna převést pozemky parc.č. 1234/69, 1234/95, 1238/22, 1238/51, 1241/68 v k.ú. Řepy na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 17 je povinna v případě převodu jakýchkoliv částí pozemků parc.č. 342/6, 1234/80, 1234/89, 1234/91, 1238/1, 1238/6, 1238/7, 1238/15, 1238/16, 1238/17, 1238/18, 1238/19, 1238/21, 1238/23, 1238/24, 1238/26, 1238/28, 1238/29, 1238/32, 1238/33, 1238/35, 1238/38, 1238/43, 1238/46, 1238/49, 1238/50, 1238/52, 1238/53, 1241/37, 1241/39, 1241/40, 1241/43, 1241/44, 1241/49, 1241/50, 1241/51, 1241/53, 1241/54, 1241/55, 1241/56, 1241/57, 1241/58, 1241/59, 1241/61, 1241/62, 1241/64, 1241/67 a id. 55/64 pozemku parc.č. 1234/138 v k.ú. Řepy, souvisejících s bytovými domy v ulici Španielova č.pop. 1261-1293, převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50% z kupní ceny těchto pozemků.“.

 

Dosavadní body 221 až 250 se označují jako body 222 až 251.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ......2018.

 

 

Adriana  K r n á č o v á, v.r.

primátorka hl.m. Prahy

 

 

Petr  D o l í n e k, v.r.

náměstek primátorky  hl.m. Prahy

Vytisknout