Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Text návrhu: Návrh novely statutu.docx

Důvodová zpráva: Důvodová zpráva.docx

Průvodní dopis:Průvodní dopis.pdf

Vytisknout