ENO klient ke stažení - verze 3-16.3.0 hotfix6 evidence objektů

U ENO je třeba sledovat verzi klientské aplikace X.XX.X.XX, ale také hotfix XX, pokud existují.
 

 nove eno

Aplikace ENO v aktuální verzi ke stažení je zde: ENO3.exe.
Po odkliknutí na odkazu se objeví okno s tímto dotazem:

stahovani ENO.jpg

Zde potvrdíte volbu "Uložit" (případně jí odpovídající volbu).

Váš systém nabídne uložení na konkrétní místo vašeho PC, případně sitě. Toto místo si pamatujte, zde po stažení naleznete aplikaci ENO ke spuštění.
Soubor pak musíte přemístit na určené místo v instalaci. Operaci můžete provést přímým uložením na místo v instalaci, krok s přemístěním je pak zbytečný. 
Máte-li na stanici vystavěnu adresářovou strukturu pro spolupráci ENO - REN, musíte exe-soubor uložit do předem stanoveného adresáře!

Aktuální verze ENO ke stažení:  ENO3.exe

Manuály aplikace
- uživatelská příručka  verze 3-16.3
- změny ve verzích 3-16.3
- uživatelská příručka geometrický plán: ENO_GeometrickyPlan_20121127.pdf
- uživatelská příručka třídy majetku: ENO_TridyMajetku_20121127.pdf
Knihovna funkcí: borlndmm.dll
Parametrický soubor: params.xml.txt (Pozor, otevře se jako params.xml.txt, musíte dát soubor uložit, při ukládání přejmenujte na params.xml - odmažte txt).
Můžete též použít subor params do adresáře ENO3.zip , případně params do adresáře ENO3 spolu s REN3.zip , ve vazbě na adresářovou strukturu a použití REN.
V souborech zip jsou params v sadě s dll v komprimované podobě.
Viz. návody na instalaci REN v záložce Popis aplikací ENO a REN.

Při přihlašování k aplikaci používejte následující konvenci:

NT\login_name
heslo

Změna hesla:

Vaše heslo do ENO je platné cca 90 dnů, poté dostanete na svoji mailovou adresu upozornění o nutnosti změny hesla.
Upozornění Vám budou zasílána do té doby, dokud heslo nezměníte, maximálně však 10x, poté heslo propadne a přístup ztratíte.

Na adrese https://idm200.mag.mepnet.cz:8443/idm/user/login.jsp je možné změnit heslo.
Heslo je pro přístup do aplikace iModul, resp. ENO, resp. sítě MHMP.